آنود های آلومینیوم

مطابق جدیدترین استاندارد IPS-M-TP-750/3 آلیاژهای آلومینیوم برای استفاده در آب دریا و گل شور معمولاً حاوی روی همراه با مقادیر کمی از ایندیم به عنوان یک فعال کننده هستند. با این حال، طیف گسترده ای از ترکیبات آلیاژی موجود است. برخی از آلیاژها غیر اختصاصی و برخی از آلیاژها انحصاری هستند و هدف از ترکیبات مختلف، اصلاح خواص آندها برای بهینه سازی عملکرد آنها می‌باشد.

کاربرد

مزايا

Sacrificial Aluminum Anodes

ترکیبات شیمیایی :

ELEMENTCOMPOSITION, % (max.)
Silicon0.10
Iron0.10
Copper0.006
Zinc3.0 – 5.0
Indium0.02 – 0.05
Other elements, each0.02
Other elements, total0.05
AluminumRemainder