Post Thumb

شرکت مهندسی خطوط لوله توانا با کادری مجرب و متخصص به منظور پرورش نیروهای با دانش اقدام به آموزش  مباحث تخصصی مهندسی خوردگی NACE درسطح I و II می کند و هر ساله  در دوره های مختلف این دوره ها برگزار می گردد .