Post Thumb

شرکت توانا تامین کننده اصلی Integrated primer handy caps جهت پوشش نقاط اتصالات کابل به لوله در سیستم حفاظت کاتدی می باشد. گپ های فوق قابل اعمال در محل اتصال و بدون نیاز به عملیات پیش گرمی ، جهت سهولت در اجرا نیازی به اعمال لایه پرایمری ندارد . با توجه به گسترش استفاده از سیستم اتصالی PIN BRAZING در صنایع خطوط لوله و استفاده از پین های بزرگ و رزوه شده ، در صورت نیاز تامین کپهای مخصوص پین بریزینگ نیز میسر می باشد .