Post Thumb

از مزایای سیستم بررسی به روش DCVG & CIPS که برای اولین بار در جهان توسط شرکت DCVG انگلستان طراحی و تولید گردیده می توان به موارد زیل اشاره نمود :

 

  • ارایه مختصات دقیق عیوب پوشش با دقت 15 سانتی متر
  • تعیین شدت خرابی و اولویت بندی جهت بازسازی
  • امکان بررسی پوشش بر روی خطوط لوله در بستر رودخانه
  • شناسایی عیوب بسیار کوچک در پوشش خطوط لوله
  • ارائه اطلاعات دیق و بدون خطا در محل