Post Thumb

پوشش مستحکم، مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش که برای محافظت و پر کردن فضای بین ستون های اسکله و محل اتصال آن ها مورد استفاده می باشد و می توان با هر سیستم حفاظت دریایی مورد مصرف ترکیب نمود.