Post Thumb

سیستم پوشش دریایی سیشیلد

پوشش دریایی سیشیلد اولین بار در سال 1966 ابداع، طراحی و تولید گردیده و با بیش از 40 سال سابقه درخشان، جهت محافظت شمع ها و لوله های در معرض آبهای دریا، بویژه در ناحیه جزر و مدی ، پاششی و محیط های با خوردگی شدید مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم مذکور دارای ترکیبات بشرح زیر می باشد:

  • پرایمر ضد خوردگی مخصوص دریایی حاوی ترکیبات و پر کننده های بازدارنده خوردگی، که پس از عملیات تمیز کاری سطح شمع به روش Wire Brush و یا تمیز کاری دستی، بایستی به سطح اعمال شود.
  • نوار ضد خوردگی مخصوص دریایی که پس از پرایمر زنی بایستی با همپوشانی 55% دور شمع پیچیده شود. این نوار دارای خاصیت ضد خوردگی و نیز جداسازی سطح سازه از آب دریا می باشد.
  • غلاف پوششی SeaShield  با ضخامت 2 میلیمتر از نوع خاص و تغییر شکل یافته HDPE که در برابر اشعه خورشید مقاوم بوده و با استفاده از اتصالات مخصوص به دور شمع نصب میشود.