فارسی English
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show
 • slider slide-show

شركت مهندسي خطوط لوله توانا به عنوان يكي از بزرگترين شركت هاي مهندسي ، با هدف فعاليت در زمينه هاي مشاوره ، طراحي ، توليد و اجراي سيستم هاي كنترل خوردگي حفاظت كاتدي و پوشش هاي عايقي ضد خوردگي در سال 1381 تاسيس گرديد .با كسب موفقيت هاي بزرگ در مدت زمان كوتاه در پروژه هاي خطوط لوله نفت ، گاز ، آب ، پتروشيمي و صنايع فراساحلي و حصول رضايتمندي از عملكرد شركت توانا ، زمينه لازم جهت توسعه و گسترش فعاليت هاي مجموعه در زمينه مهندسي خوردگي فراهم گرديد.

با اتكا به تجارب غني و با ارزش حاصل از اجراي پروژه هاي عظيم،شركت مهندسي خطوط لوله توانا در حال حاضر از لحاظ كادر تخصصي،اطلاعات فني، كارشناسي و امكانات ساير دفاتر خارج از ايران ، يكي از بزرگترين شركت هاي مهندسي در زمينه كنترل خوردگي،حفاظت كاتدي و پوشش هاي عايقي در خاورميانه محسوب ميگردد. در اين راستا شركت توانا با بهره گيري از دانش و تجربه متخصصين،تبديل به يكي از بزرگترين سازندگان و توليد كنندگان تجهيزات سيستم حفاظت كاتدي و كنترل خوردگي،پوشش هاي ضدخوردگي مخصوص خطوط لوله و اسكله ها گرديده است .

Back to Top